عنوان شغل:  کازشناس فروش

شرایط احراز شغل:

  • دارای مدرك لیسانس

  • آشنا با فناوری اطلاعات  (IT)

  • آشنایی با بازاریابی و فروش

  • حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

جنسیت:   مرد و زن

محل كار: تهران، خیابان ظفر

تعداد افراد مورد نیاز: 2 نفر 

تماس: متقاضیان رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل   hormozi@badr-electric.com  ارسال نمایند.

آخرین مهلت اعلام آمادگی:   15 اردیبهشت 1392