عنوان شغل:  کازشناس بازاریابی و فروش

شرایط احراز شغل: لیسانس و حداقل 2 سال سابقه فروش سازمانی و بازاریابی 

جنسیت:   مرد و زن

محل كار: تهران، جردن

تعداد افراد مورد نیاز: 2 نفر خانم و 2 نفر آقا

تماس: متقاضیان رزومه کامل خود را به آدرس ایمیل   info@panoa.ir ارسال نمایند یا با شماره  22020304 داخلی 101 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت اعلام آمادگی:  10 آذرماه 1391